برچسب: تقویم رسمی سال 1396
تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال 1396 هجری شمسی
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال 1396 هجری شمسی

تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال 1396 هجری شمسی   شماره12352/95/دش مورخ 12/7/1395 (مصوب جلسه 783 مورخ 2/6/1395 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای فرهنگ عمومی مصوبه «تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال 1396 هجری شمسی» که در جلسه 783 مورخ 2/6/1395 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ…..