دسته: نقد، نظر و تحلیلRSS
گذری بر چکیده  آرای قضایی مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

گذری بر چکیده  آرای قضایی مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی

در این شماره از روزنامه چکیده تعداد 32 رای بدوی ، تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری در خصوص نکاتی پیرامون مسائل مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی در دعوای تخلیه و دعاویی که به نحوی موثر نسبت به این مسائل است تقدیم می شود…

وضعیت مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه در زمان تخلیه املاک تجاری به جهت نیاز شخصی مالک
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

وضعیت مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه در زمان تخلیه املاک تجاری به جهت نیاز شخصی مالک

موجر دادخواستی بطرفیت مستاجر صاحب سرقفلی بخواسته تخلیه یک باب مغازه به جهت نیاز شخصی تقدیم نموده است با محرز شدن نیاز شخصی ،نحوه اقدام دادگاه در تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه چگونه خواهد بود. ؟ …

نقدی بر یک بخشنامه
30 فروردین 1396
بدون دیدگاه

نقدی بر یک بخشنامه

رئیس قوه قضاییه اخیراً به قضات دستور داده‌اند که به اسناد پلیس اهمیت نداده و صرفاً به اسناد دفترخانه‌ها ترتیب اثر بدهند…

لزوم یا عدم لزوم تقویم خواسته‌های غیر اصلی
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

لزوم یا عدم لزوم تقویم خواسته‌های غیر اصلی

پرسش- در صورت تعدد خواسته های مقیّد در دادخواست بدوی مثل خلع‌ید، مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارات و قلع‌وقمع، آیا باید همه خواسته ها تقویم شوند یا فقط دعوای اصلی؟ …