دسته: نقد، نظر و تحلیلRSS
استفاده از فیلترشکن نیازمند جرم انگاری
4 اسفند 1395
بدون دیدگاه

استفاده از فیلترشکن نیازمند جرم انگاری

می‌دانیم متولی فضای مجازی در کشور بر این عقیده صحیح است که وب سایتهایی را که محتوی خلاف قانون دارند، مسدود سازد که به این عمل فیلترینگ هم می‌گویند …

اعمال مقررات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، قابلیت اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در نشست قضایی
4 اسفند 1395
بدون دیدگاه

اعمال مقررات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، قابلیت اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در نشست قضایی

پرسش: آیا اعمال مقررات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ، قابلیت اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی را دارد یا خیر؟ …

آیا  خسارت معنوی قابل مطالبه است؟
20 بهمن 1395
بدون دیدگاه

آیا خسارت معنوی قابل مطالبه است؟

در خصوص قابل مطالبه بودن خسارت معنوی مفاد آرای صادره توسط محاکم قضایی حکایت از این دارد خسارت معنوی را قابل مطالبه ندانسته و در مقابل بعضی از نظرات اساتید در دکترین قائل بر قابل مطالبه بودن خسارت معنوی هستند …

خسارت ازکارافتادگی و نحوه محاسبه آن
20 بهمن 1395
بدون دیدگاه

خسارت ازکارافتادگی و نحوه محاسبه آن

مستنداً به ماده 5 قانون مسؤولیت مدنی، آیا مطالبه خسارت از کارافتادگی، وجاهت دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن، نحوه محاسبه آن چگونه است؟ …