دسته: حقوق کارRSS
جهانی‌شدن حقوق کار و تأثیر آن بر حقوق کار ایران
23 اسفند 1395
بدون دیدگاه

جهانی‌شدن حقوق کار و تأثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین‌المللی کار یکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی در زمینه کار فعالیت می‌نماید…

امنیت شغلی و تنگناهای اقتصادی (قسمت اول)
22 اسفند 1395
بدون دیدگاه

امنیت شغلی و تنگناهای اقتصادی (قسمت اول)

یکی از مسائلی که همواره از سوی مجامع کارگری مطرح می‌شود و در عین حال موردتوجه محافل قانون‌گذاری و کارفرمایی نیز هست موضوع امنیت شغلی است…

ارتباط ساعت کار باسابقه بیمه
7 اسفند 1395
بدون دیدگاه

ارتباط ساعت کار باسابقه بیمه

به گزارش خبرگزاری فارس، ساعات کار در کارگاهها و کارخانجات مشمول قانون کار، مدت‌زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به‌منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. ساعات کار در هفته 44 ساعت است و در کارهای نوبتی که ساعات کار به‌صورت چرخشی انجام می‌شود، ساعات کار در ماه نباید از 176 ساعت بیش‌تر باشد….

چرا باید بیمه‌مشاغل آزاد را جدی گرفت؟
7 اسفند 1395
بدون دیدگاه

چرا باید بیمه‌مشاغل آزاد را جدی گرفت؟

چرا باید بیمه‌مشاغل آزاد را جدی گرفت؟       محمدحسین قشقایی – کارشناس تأمین اجتماعی  بر اساس برآورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۶ میلیون نفر در شهرها فاقد هرگونه پوشش بیمه اجتماعی هستند و باید در مورد بیمه کردن این افراد اقدام لازم صورت بگیرد. سازمان تأمین ‌اجتماعی با پوشش بیمه‌ای گسترده…..

مبلغ بیمه، ارزش حقیقی و خسارت واقعی
7 اسفند 1395
بدون دیدگاه

مبلغ بیمه، ارزش حقیقی و خسارت واقعی

تعیین سرمایه بیمه‌شده در انواع مختلف بیمه، خاصه بیمه‌های اشیا، اهمیت زیادی دارد. چه نه‌تنها مبلغ بیمه‌شده اساس تعیین حق بیمه قرار می‌گیرد بلکه حدود تعهد بیمه‌گر را مشخص می‌کند و در میزان خسارت به نحو بارزی مؤثر خواهد بود…

مسؤولیت دستگاههای متولی در مقابله با خطرات احتمالی
2 اسفند 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت دستگاههای متولی در مقابله با خطرات احتمالی

بازخوانی مقررات مربوط به ایمنی محیط کار در قانون کار و نیز تأکید بر رفع عوامل خطر در محیطهای عمومی در قانون شهرداریها، نشان می‌دهد که قانون‌گذار، موضوع نظارت بر ایمنی را همواره مورد تأکید قرار داده و از دستگاههای متولی این موضوع خواسته است تا با جدیت بر اجرای این قوانین نظارت کنند…

مقرری بیکاری در چه شرایطی قطع می‌شود؟
2 اسفند 1395
بدون دیدگاه

مقرری بیکاری در چه شرایطی قطع می‌شود؟

پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگرانی که بدون اختیار کار خود را از دست می‌دهند یکی از تعهدات کوتاه‌مدت سازمان تأمین‌ اجتماعی است …

قرارداد کار چگونه خاتمه می‌یابد؟
2 اسفند 1395
بدون دیدگاه

قرارداد کار چگونه خاتمه می‌یابد؟

قرارداد کار یکی از عناصر اولیه در حوزه روابط کار است. درواقع نخستین مرحله برای ایجاد و برقراری رابطه کاری بین کارفرما و کارگر در انعقاد قرارداد کار ظهور می‌یابد…

برخی ابعاد مسؤولیت کارفرما در برابر کارگر و اشخاص ثالث زیان‌دیده
29 آذر 1395
بدون دیدگاه

برخی ابعاد مسؤولیت کارفرما در برابر کارگر و اشخاص ثالث زیان‌دیده

کارفرما در لغت به معنای صاحب‌کار، صاحب کارخانه و کسی است که به کاری فرمان یا دستور بدهد و در مقابل او، کارگر قرار دارد. در اصطلاح حقوقی نیز کارفرما به فردی گفته می‌شود که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد؛ بنابراین …