دسته: حقوق محیط زیستRSS
وظیفه دولتها در جبران خسارات وارده به محیط‌زیست
2 بهمن 1395
بدون دیدگاه

وظیفه دولتها در جبران خسارات وارده به محیط‌زیست

وظیفه دولتها در جبران خسارات وارده به محیط‌زیست فعالیتهای صنعتی، حرکت خودروهای شخصی و غیراستاندارد، مصارف خانگی و انتشار ذرات معلق بخش مهمی از منابع آلوده‌کننده هوا را به خود اختصاص داده است؛ آلودگی هوا عبارت است از «وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد یا مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر […]

جرایم زیست‌محیطی از منظر حقوق داخلی
2 بهمن 1395
بدون دیدگاه

جرایم زیست‌محیطی از منظر حقوق داخلی

جرایم زیست‌محیطی از منظر حقوق داخلی مجید قاسم کردی-کارشناس ارشد حقوق خصوصی  روز جهانی محیط‌زیست مخفف انگلیسی (‏wid‏) روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط‌زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط‌زیست و گونه‌های زیستی جانوری، به‌عنوان روز محیط‌زیست انتخاب‌شده‌ است. انسان مسلمانی که […]

جبران خسارت آلودگی هوا
7 آذر 1395
بدون دیدگاه

جبران خسارت آلودگی هوا

بامطالعه قوانین مترقی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم قانون‌گذار به حدی به رعایت حقوق شهروندی معتقد بوده است که حق شکایت از سه قوه را برای مردم محفوظ دانسته و در اصل‏ نودم قانون اساسی متذکر شده است که هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‌تواند شکایت‏ خود را کتباً به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند….

شکایت از آلودگی هوا!
7 آذر 1395
بدون دیدگاه

شکایت از آلودگی هوا!

بحث تأثیر آلود‌گی هوا روی سلامت، جزو حقوق عمومی است و متولی این امر هم د‌اد‌ستانی است. این مسأله هم ‌بحث مد‌نی د‌ارد‌ و هم کیفری. ما قوانین مختلفی دراین زمینه د‌اریم، من‌جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب سال 53 و قانون نحوه جلوگیری از آلود‌گی هوا مصوب سال 74٫ د‌ر قوانین د‌یگر هم جسته‌گریخته، هر جا بهد‌اشت عمومی مورد‌ آلود‌گی قرار می‌گرفت، ماد‌ه‌ای وجود‌ د‌ارد‌. ..

آلودگی هوا و مجازات قانونی
7 آذر 1395
بدون دیدگاه

آلودگی هوا و مجازات قانونی

رضا جعفری- حقوقدان- می‌گوید: «جرم به پدیده‌ای گفته می‌شود که در قانون به‌صراحت برای آن مجازات در نظر گرفته‌شده باشد. پس دراین‌باره نمی‌توان بر اساس احساس یا برای برانگیختن هیجان مردم سخن گفت…

وظایف سازمان مدیریت پسماند
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

وظایف سازمان مدیریت پسماند

وظایف سازمان مدیریت پسماند   وظایف سازمان مدیریت پسماند که یکی از نهادهای حامی محیط‌زیست است، به شرح زیر است:  برنامه‌ریزی در جهت ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی مناسب و موردنیاز در جامعه شهری تهران از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی جهت بالا بردن سطح دانش و آگاهی مردم و متصدیان، با استفاده از ظرفیت رسانه‌های […]

محیط‌زیست و حقوق بشر
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

محیط‌زیست و حقوق بشر

محیط‌زیست و حقوق بشر   حق بر محیط‌زیست از حقوق نسل سوم (حقوق همبستگی) قلمداد می‌شود که مترصد دست‌یابی عادلانه، بهره‌برداری منصفانه و همگانی از محیط‌زیست با حفظ آن است. درواقع این حق توأمان تکلیفی برای همه افراد بشر به بار آورده است؛ اینکه باید هم از محیط‌زیست حراست و پاسداری نمود و در جهت […]

جرایم مرتبط با درختان
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

جرایم مرتبط با درختان

جرایم مرتبط با درختان ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قطع درخت را بدون اجازه شهرداری ممنوع اعلام کرده است. البته این قانون با ضوابط و شرایطی خاص، به شهرداری اجازه داده است که در صورت لزوم، اقدام به قطع درخت کند. این قانون مقرر کرده است:‌ «به‌منظور حفظ و گسترش […]

جرایم علیه محیط‌زیست
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

جرایم علیه محیط‌زیست

جرایم علیه محیط‌زیست جرم زیست‌محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که سبب ورود آسیب و صدمه شدید به محیط‌زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می‌شود. حقوق محیط‌زیست و منابع طبیعی به‌واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و فنّاوری عمیقاً تحت تأثیر آنها قرارگرفته و به همین علت درک مسائل آن مستلزم […]

مبانی مسؤولیت مدنی زیست‌محیطی
2 آبان 1395
بدون دیدگاه

مبانی مسؤولیت مدنی زیست‌محیطی

مبانی مسؤولیت مدنی زیست‌محیطی   مبانی مسؤولیت مدنی زیست‌محیطی موضوع نظریات متعددی قرارگرفته است که هرکدام مبتنی بر فلسفه خاص خود است. این نظریات به‌ویژه در حقوق داخلی مبتنی بر سه دیدگاه سنتی، جدید و بینابینی است که شامل نظریه مبتنی بر خطر، نظریه مبتنی بر تقصیر و نظریه‌های مختلط می‌شود. نظریه تقصیر (the’orie de […]