دسته: حقوق مضافRSS
جهانی‌شدن حقوق کار و تأثیر آن بر حقوق کار ایران
23 اسفند 1395
بدون دیدگاه

جهانی‌شدن حقوق کار و تأثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین‌المللی کار یکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی در زمینه کار فعالیت می‌نماید…

امنیت شغلی و تنگناهای اقتصادی (قسمت اول)
22 اسفند 1395
بدون دیدگاه

امنیت شغلی و تنگناهای اقتصادی (قسمت اول)

یکی از مسائلی که همواره از سوی مجامع کارگری مطرح می‌شود و در عین حال موردتوجه محافل قانون‌گذاری و کارفرمایی نیز هست موضوع امنیت شغلی است…

حقوق زنان زندانی در قوانین
21 اسفند 1395
بدون دیدگاه

حقوق زنان زندانی در قوانین

نحوه رفتار با زنان زندانی به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سراسر جهان موردتوجه نظامهای حقوقی کشورهای مختلف بوده و در این راستا در مجموعه قوانین داخلی خود موادی را به این قشر از زندانیان اختصاص داده‌اند….

در عقد ازدواج ، زنان چه مواردی را می‌توانند شرط کنند ؟
21 اسفند 1395
بدون دیدگاه

در عقد ازدواج ، زنان چه مواردی را می‌توانند شرط کنند ؟

حقوق زنان در قوانین ایران همواره محل بحث‌وجدل بوده است. فارغ از مسائل حاشیه‌ای، در این مطلب قصد داریم آن دسته از شروط ضمن عقد را که در اصطلاح عرف جامعه به نفع خانمهاست و باید در عقدنامه ذکر شود را بررسی نماییم…

شرایط قبول بیمه عدم النفع و میزان آن
18 اسفند 1395
بدون دیدگاه

شرایط قبول بیمه عدم النفع و میزان آن

بیمه عدم‌النفع ابتدا ممنوع بود و مدتی طول کشید تا مورد قبول واقع شد؛ زیرا طبق نظریه علمی آن زمان در بیمه عدم‌النفع امید بیمه‌شده به نفع احتمالی تبدیل به امری قطعی و مسلم می‌شد، بیمه‌شده از این امر منتفع می‌گردید و بیمه نمی‌بایست برای بیمه‌گذار منشأ سود باشد…

داوری در قراردادهای بیمه‌ای
18 اسفند 1395
بدون دیدگاه

داوری در قراردادهای بیمه‌ای

امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه‌نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد…

قرارداد انجماد جنین و گامت (قسمت دوم و پایانی)
17 اسفند 1395
بدون دیدگاه

قرارداد انجماد جنین و گامت (قسمت دوم و پایانی)

قرارداد انجماد جنین و گامت مسائل مختلفی را با خود به همراه دارد که یکی از آنها بحث صحت آن می‌باشد. برای وقوع هر معامله‌ای قانون‌گذار شروطی را در ماده 190 قانون مدنی بیان کرده است…