دسته: گزیده مقالاتRSS
حکم اکراه منجر به فوت اکراه شونده در حقوق ایران
25 اسفند 1395
بدون دیدگاه

حکم اکراه منجر به فوت اکراه شونده در حقوق ایران

به‌رغم اختصاص ماده 379 قانون مجازات اسلامی به‌اکراه به رفتار موجب جنایت بر اکراه شونده، حکم بسیاری از حالات که اکراه کننده با تأثیر بر اکراه شونده موجب قتل او می‌شود…

مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و فرانسه با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353
25 اسفند 1395
بدون دیدگاه

مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و فرانسه با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353

فرزندخواندگی در تاریخ حقوق، سابقه نسبتاً طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف متفاوتی مورد توجه بوده و در حال حاضر به صورتهای کامل، ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته‌شده است…

خرید دین در نظام بانکداری اسلامی
24 اسفند 1395
بدون دیدگاه

خرید دین در نظام بانکداری اسلامی

خرید دین که امروزه یکی از منابع تأمین اعتبار در حقوق بانکی به شمار می‌رود، بعد از ورود در ادبیات قانونی نظام بانکی از اهمیت خاصی برخوردار شده است …

رویه شورای نگهبان در خصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون
24 اسفند 1395
بدون دیدگاه

رویه شورای نگهبان در خصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون

تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه شورای نگهبان در زمینه ابتکار قانون، علاوه بر ثمرات نظری،‌ می‌تواند قانون‌گذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه اصلاح رویه‌های شورای نگهبان را فراهم سازد. از این‌رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود…

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه
24 اسفند 1395
بدون دیدگاه

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه

متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواستها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است…

نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ در ایران
24 اسفند 1395
بدون دیدگاه

نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ در ایران

جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می‌دهد. چنین وضعیتی از مهم‌ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به‌شمار می‌آید و از این‌رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است …

بررسی تطبیقی محدودیتهای آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین‌الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران
23 اسفند 1395
بدون دیدگاه

بررسی تطبیقی محدودیتهای آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین‌الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران

بر اساس نگرش غایت‌محورانه انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد…

حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی و قوانین مرتبط ایالات‌متحده آمریکا
23 اسفند 1395
بدون دیدگاه

حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی و قوانین مرتبط ایالات‌متحده آمریکا

قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و همچنین استثنای تروریسم بر قانون مصونیتهای حاکمیت خارجی ایالات‌متحده آمریکا به دلیل ماهیت سیاسی خود، برای تنظیم روابط بین‌المللی از مفاهیمی استفاده می‌کنند…