دسته: گزیده مقالاتRSS
بررسی فقهی و حقوقی جهت نامشروع در قراردادها
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

بررسی فقهی و حقوقی جهت نامشروع در قراردادها

به اعتقاد بعضی از نویسندگان جهت، داعی هر یک از متعاملین قبل از انجام معامله است که سبب انجام معامله می‌باشد و ممکن است با تحقق معامله در خارج ایجاد گردد…

بیع مال آینده
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

بیع مال آینده

بیع مال آینده را می‌توان فروش هر نوع مالی (به‌صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می‌شود. آن‌چه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می‌دهد…

سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر
4 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر

عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره‌وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می‌کند…

طلاق به درخواست زوجه مبتنی بر عدم پرداخت نفقه با رویکردی قضایی
4 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

طلاق به درخواست زوجه مبتنی بر عدم پرداخت نفقه با رویکردی قضایی

حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصی از قبیل موارد مندرج در ماده‌ 1129 ق.م است. آن‌چه از این ماده استنباط می‌گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد …

عدم مقبولیت حیله، در احکام اسلام
4 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

عدم مقبولیت حیله، در احکام اسلام

حیله‌های شرعی و غیرشرعی در بیشتر ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دامنه بسیار گسترده‌ای را دارا می‌باشد که به‌عنوان راه برون‌رفت از موانع قانونی و شرعی در زندگی فردی و اجتماعی مطرح می‌باشد …

نکاح زنان ایرانی با اتباع بیگانه در حقوق قضایی ایران
4 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

نکاح زنان ایرانی با اتباع بیگانه در حقوق قضایی ایران

در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانون‌گذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسایل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله …

آیا وصف عندالاستطاعه بودن مهریه موجب جهل است؟
4 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

آیا وصف عندالاستطاعه بودن مهریه موجب جهل است؟

مهریه یا صداق یکی از آثار مالی ازدواج است که زوج مکلف به پرداخت آن می‌باشد. تعیین مهریه‌های سنگین و به دنبال آن زندانی شدن زوج مشکلات فراوانی را فراروی جامعه و خانواده‌ها نهاد. یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از مهریه‌های سنگین پیشنهاد گردید …

تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت‌گرایانه قانون اساسی
3 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت‌گرایانه قانون اساسی

رژیم ارفاقی جرایم سیاسی عبارت است از تعیین و تضمین و اعمال مجموعه‌ای امتیازات ویژه در حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همه مراحل تعقیب و دادرسی و پس از دادرسی، با هدف حراست از معارضان سیاسی در برابر تعدی …