دسته: معرفی پایان نامهRSS
حقوق و تکالیف متبایعین پس از انحلال بیع
25 اسفند 1395
بدون دیدگاه

حقوق و تکالیف متبایعین پس از انحلال بیع

پس از انحلال بیع رابطه حقوقی متبایعین کاملاً پایان نپذیرفته و آنها بیگانه از هم فرض نمی‌شوند، بلکه انحلال عقد فرآیندی است که به دنبال آن حقوق و تکالیف جدیدی وارد رابطه حقوقی متبایعین می‌شود…

ضمانت اجراهای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
25 اسفند 1395
بدون دیدگاه

ضمانت اجراهای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین، ضمانت اجراهایی مانند درخواست جبران خسارت (قسمت ب بند 1 ماده 45)، فسخ قرارداد (ماده 49)، درخواست تقلیل ثمن (ماده 50) و هم‌چنین تعلیق اجرای تعهد، اعطای مهلت اضافی، بارفروش مبیع، تعمیر و جایگزینی کالا در نظر گرفته شده است…

تطابق حق ریشه در معنای عام فقهی با مقررات خاص اراضی در حقوق ایران
24 اسفند 1395
بدون دیدگاه

تطابق حق ریشه در معنای عام فقهی با مقررات خاص اراضی در حقوق ایران

حق ریشه یکی از حقوق مالی عینی است که متعلق آن ملک مزروعی، اعم از زمین کشاورزی دیمی ‎و آبی، باغ، قلمستان و سایر مزارع است که در اثر تلاش مستمر زارع، باغبانان، کشاورز و یا عامل در ملک زراعی متعلق به مالک، موجر یا مزارع، مشروط به آن‌که موجب تحقق آبادانی و قابلیت کشت و زرع گردد، ایجاد می‎شود…

ضرورت حمایت فرهنگی از قانون اساسی
24 اسفند 1395
بدون دیدگاه

ضرورت حمایت فرهنگی از قانون اساسی

موضوع این پایان‌نامه بررسی شیوه‌های پیشگیری از نقض قانون اساسی در ایران است. در خصوص شیوه‌های پیش‌گیری از نقض قانون اساسی در ایران بررسی انواع نظارت ضرورت می‌یابد …

بررسی جرم قاچاق دارو در ایران
22 اسفند 1395
بدون دیدگاه

بررسی جرم قاچاق دارو در ایران

با گسترش تجارت از یک‌سو و ایجاد حکومت‌ها و درنتیجه وضع و اعمال مقرراتی که امروزه به مقررات گمرکی مرسوم است در جهت کسب درآمد، نظارت و کنترل بر روابط تجاری، اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت، محدودیتهایی در امر تجارت ایجاد شد…

تشخیص بهینه دست‌کاری در رسانه‌های دیجیتال برای کاربردهای جرم‌شناسی
21 اسفند 1395
بدون دیدگاه

تشخیص بهینه دست‌کاری در رسانه‌های دیجیتال برای کاربردهای جرم‌شناسی

در این پژوهش به بررسی انواع روشهای جعل کپی انتقال می‌پردازیم. بسیاری از روشهای شناسایی جعل زمانی قادر به تشخیص می‌باشند که هیچ تغییری بر روی ناحیه کپی شده قبل از چسبانده شدن صورت نگرفته باشد …

ماهیت و احکام مابه‌التفاوت ثمن در خیار غبن
18 اسفند 1395
بدون دیدگاه

ماهیت و احکام مابه‌التفاوت ثمن در خیار غبن

در عصر کنونی، سرعت معاملات میان افراد جامعه چنان رو به رشد است که ارزش کالا از منظر مبادلات بازاری بسیار مهم تلقی می‌گردد و رابطه تنگاتنگی را میان سرعت مبادلات و ارزش کالا به وجود آورده است …