دسته: معرفی پایان نامهRSS
بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرایم مواد مخدر و ارتقای امنیت جامعه
2 اسفند 1395
بدون دیدگاه

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرایم مواد مخدر و ارتقای امنیت جامعه

امنیت ملی و نظم عمومی بستر آرامش جامعه و فعالیتهای اجتماعی انسان است. دولتها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی توسط نهاد پلیس اقدام به پیشگیری از وقوع جرایم می‌نمایند…

تأثیر گذشت شاکی خصوصی در سرنوشت کیفری متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
2 اسفند 1395
بدون دیدگاه

تأثیر گذشت شاکی خصوصی در سرنوشت کیفری متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

بسیاری از ما بر این باور هستیم که بخشیدن و گذشت عملی است که باید انجام دهیم و اگر نمی‌توانیم ببخشاییم از آن روست که به‌اندازه کافی تلاش نمی‌کنیم، اما مانع اصلی گذشت این است که هنوز جراحات ناشی از رنجش را التیام نداده‌ایم …

بررسی تحولات جرم سیاسی در ایران با نگاهی به قانون جزای فرانسه
1 اسفند 1395
بدون دیدگاه

بررسی تحولات جرم سیاسی در ایران با نگاهی به قانون جزای فرانسه

جرم سیاسی یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم حقوق کیفری است که در طی ادوار مختلف، حسب میزان پا‌یبندی حکومتها به آزاداندیشی، حقوق سیاسی شهروندان و البته ایدئولوژی حاکم بر جامعه، با واکنشهای کیفری متفاوتی همراه بوده است…

رویکرد قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد و تکرار جرم
1 اسفند 1395
بدون دیدگاه

رویکرد قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد و تکرار جرم

گاهی موارد، ارتکاب جرم، جامعه را تهدید ویژه می‌کند، تعدد و تکرار جرم یکی از این موارد است. در این شرایط قانون‌گذار نیز ناچار است مقررات ویژه‌ای را تنظیم نماید تا با تشدید در مجازات بتواند از ارتکاب این‌گونه جرایم جلوگیری کند…

بررسی نوآوریهای قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
30 بهمن 1395
بدون دیدگاه

بررسی نوآوریهای قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید با افزایش قرارهای تأمین کیفری جانشین بازداشت موقت روبه‌رو شدیم به‌طوری‌که نسبت به قانون سابق پنج نوع قرار تأمین در این خصوص افزایش‌یافته است …