دسته: معرفی پایان نامهRSS
ثمن شناور در فقه و قانون تجارت
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

ثمن شناور در فقه و قانون تجارت

امروزه و با گستردگی حمل‌ونقل و ارتباطات، دنیا به سمت تعامل، گام برداشته و همکاریها در سطح تولیدات ملی و فراملی بسیار بیشتر از گذشته شده است…

قانون حاکم بر قرارداد بیمه حمل‌ونقل در تعارض قوانین
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

قانون حاکم بر قرارداد بیمه حمل‌ونقل در تعارض قوانین

در حال حاضر اهمیت قرارداد‌های تجاری بین‌المللی با توسعه صنعت و بازرگانی افزایش‌یافته و برای حمایت و گسترش قراردادهای تجاری بین‌المللی اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد پذیرفته‌شده است…

تشریفات ویژه دعوی طلاق و اجرای آن با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391
4 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

تشریفات ویژه دعوی طلاق و اجرای آن با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نهاد خانواده به‌عنوان «واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان» نام‌برده شده و با توجه به اهمیت نهاد خانواده، قوانین و مقررات مختلف برای حمایت از آن تدوین‌شده است…