دسته: تازه های حقوق (نشر)RSS
حقوق عمومی در اسلام (رسائل حکومت اسلامی)
4 اسفند 1395
بدون دیدگاه

حقوق عمومی در اسلام (رسائل حکومت اسلامی)

کتاب “حقوق عمومی در اسلام” تألیف دکتر ابراهیم موسی زاده (و همکاران)، اثری است که به بررسی مسایل و موضوعات مهم حقوق عمومی با رویکرد دینی می‌پردازد…

تحلیلی بر تغییر قانون اساسی خارج از تشریفات رسمی مصرح در آن
4 اسفند 1395
بدون دیدگاه

تحلیلی بر تغییر قانون اساسی خارج از تشریفات رسمی مصرح در آن

حفظ برتری قانون اساسی به‌عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود …

کارکردگرایی در موضوعات عرفی احکام شرعی
4 اسفند 1395
بدون دیدگاه

کارکردگرایی در موضوعات عرفی احکام شرعی

مواردی که در قانون‌گذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می‌گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی‌اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده‌اند …

نقش مشارکت نهادهای مردمی در پیشگیری اجتماعی از جرم
4 اسفند 1395
بدون دیدگاه

نقش مشارکت نهادهای مردمی در پیشگیری اجتماعی از جرم

امروزه ایده‌های جدیدی تحت عنوان نوآفرینی حکومت و گرایش به سمت حکومت جامعه‌محور (توانمندسازی به‌جای خدمات‌رسانی) باعث شده دولت‌مردان و مدیران دولتی به‌جای خدمات‌رسانیهایی که درگذشته به شهروندان ارائه می‌دادند …

وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت‌فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریه نصب (آیت اله مصباح یزدی) و نخب (آیت اله منتظری)
4 اسفند 1395
بدون دیدگاه

وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت‌فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریه نصب (آیت اله مصباح یزدی) و نخب (آیت اله منتظری)

دموکراسی و ارکان آن از لحاظ مبانی نظری دارای وجوه افتراق و تشابهی با نظام ولایت‌فقیه از دیدگاه برخی از قائلان به نظریات نصب و نخب است …

بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق
3 اسفند 1395
بدون دیدگاه

بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق

انصاف از جمله مفاهیمی است که در همه فرهنگها و در عرصه دانشهای مختلف به‌ویژه اخلاق و حقوق از دیرباز مطرح بوده است…