دسته: تازه های حقوق (نشر)RSS
قواعد عمومی تعهدات قراردادی
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

قواعد عمومی تعهدات قراردادی

حقوق تعهدات به‌عنوان جوهره حقوق خصوصی،‌ یکی از رشته‌های بسیار مهم و پرکاربرد حقوق است که حجم عظیمی از موضوعات حقوق مدنی را در خود جای می‌دهد…

ثمن شناور در فقه و قانون تجارت
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

ثمن شناور در فقه و قانون تجارت

امروزه و با گستردگی حمل‌ونقل و ارتباطات، دنیا به سمت تعامل، گام برداشته و همکاریها در سطح تولیدات ملی و فراملی بسیار بیشتر از گذشته شده است…

بررسی فقهی و حقوقی جهت نامشروع در قراردادها
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

بررسی فقهی و حقوقی جهت نامشروع در قراردادها

به اعتقاد بعضی از نویسندگان جهت، داعی هر یک از متعاملین قبل از انجام معامله است که سبب انجام معامله می‌باشد و ممکن است با تحقق معامله در خارج ایجاد گردد…

قانون حاکم بر قرارداد بیمه حمل‌ونقل در تعارض قوانین
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

قانون حاکم بر قرارداد بیمه حمل‌ونقل در تعارض قوانین

در حال حاضر اهمیت قرارداد‌های تجاری بین‌المللی با توسعه صنعت و بازرگانی افزایش‌یافته و برای حمایت و گسترش قراردادهای تجاری بین‌المللی اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد پذیرفته‌شده است…

بیع مال آینده
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

بیع مال آینده

بیع مال آینده را می‌توان فروش هر نوع مالی (به‌صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می‌شود. آن‌چه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می‌دهد…

آیا وصف عندالاستطاعه بودن مهریه موجب جهل است؟
4 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

آیا وصف عندالاستطاعه بودن مهریه موجب جهل است؟

مهریه یا صداق یکی از آثار مالی ازدواج است که زوج مکلف به پرداخت آن می‌باشد. تعیین مهریه‌های سنگین و به دنبال آن زندانی شدن زوج مشکلات فراوانی را فراروی جامعه و خانواده‌ها نهاد. یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از مهریه‌های سنگین پیشنهاد گردید …

سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر
4 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر

عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره‌وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می‌کند…