دسته: تازه های قوانینRSS
شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد
25 اسفند 1395
بدون دیدگاه

شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد

احتراماً به استحضار می‌رساند به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها، صدور پروانه ساختمانی جزء وظایف آنان محسوب شده و شهرداری ملزم به صدور پروانه می‌باشد ولیکن این وظیفه مقید و مشروط بوده و تا شرط محقق نشود ایجاد نخواهد شد، از جمله کاربری زمین، تعیین سرانه‌های لازم اعم از فضای سبز و خدماتی و فرهنگی …

تعیین عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و هم‌چنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، از حـدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها خارج است
24 اسفند 1395
بدون دیدگاه

تعیین عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و هم‌چنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، از حـدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها خارج است

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر سامن در سال 1394 در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانکها و نصب تابلو در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392…