دسته: تاریخ، تجربه و خاطرهRSS
سرعت تغییر رنگ
4 اسفند 1395
بدون دیدگاه

سرعت تغییر رنگ

ارتحال ناگهانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از ابعاد مختلف قابل‌بررسی است ولی به نظر من یکی از ابعادی که مغفول مانده و خواهد ماند، بعد علمی موضوع می‌باشد…

تاریخچه حقوق ثبت در ایران قسمت (4)
4 اسفند 1395
بدون دیدگاه

تاریخچه حقوق ثبت در ایران قسمت (4)

حقوق ثبت، مجموعه مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیتها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد…

راه حل کارتن خوابی
3 اسفند 1395
بدون دیدگاه

راه حل کارتن خوابی

نقل است که روزی مردی از کشیشی پرسید آیا می‌توانم وسط دعا کردن شراب بنوشم که کشیش برآشفت و وی را به‌شدت از این کار منع کرد…

تاریخچه حقوق ثبت در ایران قسمت (3)
3 اسفند 1395
بدون دیدگاه

تاریخچه حقوق ثبت در ایران قسمت (3)

حقوق ثبت، مجموعه مقرراتی است که به‌موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل‌وانتقال مالکیتها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد…

تاریخچه حقوق ثبت در ایران قسمت (2)
2 اسفند 1395
بدون دیدگاه

تاریخچه حقوق ثبت در ایران قسمت (2)

حقوق ثبت، مجموعه مقرراتی است که به‌موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل‌وانتقال مالکیتها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد…

واگویه‌های یک شخص متفرقه
2 اسفند 1395
بدون دیدگاه

واگویه‌های یک شخص متفرقه

شخص متفرقه اول (نویسنده): یکی از علت‌العلل مشکلات در کشور ما این است که افراد وقتی به شهرت می‌رسند به خودشان اجازه می‌دهند، در هر مورد اظهارنظر کنند!…

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 33)
2 اسفند 1395
بدون دیدگاه

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 33)

نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود …

تاریخچه حقوق ثبت در ایران قسمت (1)
1 اسفند 1395
بدون دیدگاه

تاریخچه حقوق ثبت در ایران قسمت (1)

حقوق ثبت، مجموعه مقرراتی است که به‌موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل‌وانتقال مالکیتها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد…