دسته: حقوق جزاRSS
اصول حقوق جزا از دیدگاه قرآن کریم
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

اصول حقوق جزا از دیدگاه قرآن کریم

چکیده: جرم، مجرم و مجازات بحث اصلی حقوق جزای عمومی را تشکیل می دهند، قانون جزای مصوب در مقررات جزایی بیشتر کشورها ،به این سه موضوع اختصاص می یابد،در نظام های حقوقی گوناگون، حقوق جزا ضامن ارزش های موردحمایت هر جامعه ای به حساب می آید. در حقوق جزای اسلامی سیاست کیفری مبتنی بر اصولی […]

تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)

مقدمه : برای تحقق رکن مادی هرجرم مراحل مختلفی وجودداردکه مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل راطی کند والا ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم، جرم محال یا جرم عقیم گردد. بخشی از مسیر رفتار مجرمانه ظهور فیزیکی خارجی ندارد وفقط درقلمرو اندیشه وفکر مرتکب است . ( مرحله […]

آینده پژوهی در عدالت کیفری
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

آینده پژوهی در عدالت کیفری

چکیده جهان معاصر، آوردگاه تحولات شگرف و شتابنده شده است و تغییرات چنان غافلگیر کننده و برق آسا از راه می رسند که حتی لحظه ای درنگ می تواند به بهای گزاف غافلگیریِ راهبردی در عرصه های گوناگونِ فردا تمام شود و این خطر وجود دارد که اگر رویکردهای خود را متناسب با تهدیدها و […]

جایگاه انگیزه در حقوق کیفری
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

جایگاه انگیزه در حقوق کیفری

آن چه در علم حقوق به آن پدیده ی جنایی می گویند ، تنها از سوی انسان و آن هم تنها در جوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی که از انسان سر می زند ، منحصر به همین پدیده نیست . از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که […]

بررسی تأثیر پرونده شخصیت مجرمین در رسیدگی به اتهامات مجدد در قوانین کیفری ایران
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

بررسی تأثیر پرونده شخصیت مجرمین در رسیدگی به اتهامات مجدد در قوانین کیفری ایران

چکیده: هر انسان دارای یک شخصیت منحصر به فرد می باشد، که از فرد به فرد دیگر متمایز است؛ مجرمین نیز تحت تأثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده اند که شخصیت مجرمانه آنها تشکیل داده است؛ پس از تحمل مجازات، اگر مرتکب جرم دیگری شوند و در دستگاه عدالت قضایی برای آنها پرونده شخصیت تهیه […]

جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید

چکیده: ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری هدف این است که جرم زدایی […]

بررسی جرم سقط جنین
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

بررسی جرم سقط جنین

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی […]

حدود مسوولیت کیفری اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم آنها
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

حدود مسوولیت کیفری اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم آنها

امروزه چه در سطح داخلی و چه از حیث بین المللی، مقررات و اصولی جهت رسیدگی به جرایم اطفال و حدود مسوولیت کیفری آنان وجود دارد که همگی با نگاهی اصلاحی می خواهند شرایط را برای دوباره اجتماعی شدن این قشر فراهم کنند. حتی در مورد این اشخاص به جای کلمه «بزهکار» از اصطلاح «اشخاص […]

بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر

وجود دهها شرط در مرحله ثبوت، اثبات و اجرا، زمینه تحقق مجازات سنگسار را به طور چشم گیر کاهش می دهد به گونه ای که در حد یک تهدید مؤثر باقی می ماند. بخش اول چکیده زنای محصنه، اگر با شرایطی بسیار سخت گیرانه به اثبات برسد، «ممکن» است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش […]

حق منع شکنجه در دادرسی عادلانه با نگرش به اسناد بین الملی
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

حق منع شکنجه در دادرسی عادلانه با نگرش به اسناد بین الملی

مقدمه تخطی از صداقت در تحصیل دلیل و یا دلیل تراشی جهت متهم نمودن فردی (تحت تاثیر عوامل فشار درونی یا بیرونی)، از ضعف اعتقادی، علمی و عدالت قاضی و عدم کارایی دستگاه قضا است. جدای از این عدم تبحر، هوش کافی و وافی و استعداد در نحوه پیدایی عوامل و تحلیل منطقی عوامل یا […]