دسته: حقوق جزاRSS
پیامدهای انسانی بکارگیری سلاح ممنوعه در اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

پیامدهای انسانی بکارگیری سلاح ممنوعه در اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری

 چکیده: مقاله حاضر به بررسی پیامدهای انسانی بکارگیری سلاح های ممنوعه در اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری می پردازد، و درمقام پاسخ به این سئوال است که آیا سلاح های ممنوعه درتهاجم و اشغال عراق بکارگرفته شده؟ودر این صورت با توجه به پیامدهای انسانی آن ازمنظر حقوق بین الملل کیفری دارای چه […]

پیشگیری امنیت گرا از وقوع جرم چالش ها و راهکارها
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

پیشگیری امنیت گرا از وقوع جرم چالش ها و راهکارها

چکیده بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضائیه قرار داده است. به رغم پیش بینی این اصل مهم در قانون اساسی و با وجود تصویب سایر قوانین عادی، آیین نامه ها و بخش نامه ها در خصوص پیشگیری از وقوع جرم، در عمل مشاهده می شود که […]

تبیین مسؤولیت آمر و مأمور در قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری (۲)
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

تبیین مسؤولیت آمر و مأمور در قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری (۲)

گفتار:جایگاه اشتباه در مسئولیت مأمور اشتباه را می توان به اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی تقسیم بندی کرد در حالت اول متهم نسبت به برخی از واقعیتها و در حالت دوم نسبت به تعارض اعمالش با قانون اشتباه می کند. در قانون مجازات اسلامی درخصوص موضوع اشتباه ،ماده ۵۷وضع شده است که چنین مقرر می […]

اثرات پولشویی و راه های مقابله با آن
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

اثرات پولشویی و راه های مقابله با آن

پولشویی (money Laundering) فعالیتی غیرقانونی است که طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملا قانونی یافته و مشروعیت می یابند، به عبارت دیگر پول های کثیف و نامشروع ناشی از اعمال خلاف در همان کشور یا در کشورهای دیگر به پول های تمیز تبدیل شده و از اقتصاد غیر رسمی وارد اقتصاد رسمی می […]

تحلیل جرم شناختی تعویق صدورحکم مجازات درقانون مجازات سال۱۳۹۲
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

تحلیل جرم شناختی تعویق صدورحکم مجازات درقانون مجازات سال۱۳۹۲

چکیده پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن مهمترین دغدغه مجریان عدالت کیفری محسوب می گردد.حصول به این نتیجه متضمن اقدامات مختلف از جمله تعییین کیفر برای مجرمان است اینکه به چه نظر مجرمان را مجازات نمود از سوی مدافعان آن سخن واحد به گوش نمی رسد مبنای این اختلاف نظر را باید در اهداف […]

اصول حقوق جزا از دیدگاه قرآن کریم
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

اصول حقوق جزا از دیدگاه قرآن کریم

چکیده: جرم، مجرم و مجازات بحث اصلی حقوق جزای عمومی را تشکیل می دهند، قانون جزای مصوب در مقررات جزایی بیشتر کشورها ،به این سه موضوع اختصاص می یابد،در نظام های حقوقی گوناگون، حقوق جزا ضامن ارزش های موردحمایت هر جامعه ای به حساب می آید. در حقوق جزای اسلامی سیاست کیفری مبتنی بر اصولی […]

تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)

مقدمه : برای تحقق رکن مادی هرجرم مراحل مختلفی وجودداردکه مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل راطی کند والا ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم، جرم محال یا جرم عقیم گردد. بخشی از مسیر رفتار مجرمانه ظهور فیزیکی خارجی ندارد وفقط درقلمرو اندیشه وفکر مرتکب است . ( مرحله […]

آینده پژوهی در عدالت کیفری
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

آینده پژوهی در عدالت کیفری

چکیده جهان معاصر، آوردگاه تحولات شگرف و شتابنده شده است و تغییرات چنان غافلگیر کننده و برق آسا از راه می رسند که حتی لحظه ای درنگ می تواند به بهای گزاف غافلگیریِ راهبردی در عرصه های گوناگونِ فردا تمام شود و این خطر وجود دارد که اگر رویکردهای خود را متناسب با تهدیدها و […]

جایگاه انگیزه در حقوق کیفری
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

جایگاه انگیزه در حقوق کیفری

آن چه در علم حقوق به آن پدیده ی جنایی می گویند ، تنها از سوی انسان و آن هم تنها در جوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی که از انسان سر می زند ، منحصر به همین پدیده نیست . از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که […]

بررسی تأثیر پرونده شخصیت مجرمین در رسیدگی به اتهامات مجدد در قوانین کیفری ایران
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

بررسی تأثیر پرونده شخصیت مجرمین در رسیدگی به اتهامات مجدد در قوانین کیفری ایران

چکیده: هر انسان دارای یک شخصیت منحصر به فرد می باشد، که از فرد به فرد دیگر متمایز است؛ مجرمین نیز تحت تأثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده اند که شخصیت مجرمانه آنها تشکیل داده است؛ پس از تحمل مجازات، اگر مرتکب جرم دیگری شوند و در دستگاه عدالت قضایی برای آنها پرونده شخصیت تهیه […]