دسته: حقوق بین المللیRSS
عقود در سیستم حقوقی کامان لا (آنگلو امریکن)
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

عقود در سیستم حقوقی کامان لا (آنگلو امریکن)

قبل از ورود در بحث لازمست بطور اختصار تحول تاریخی عقود را در سیستم حقوق کامان لا بررسی نموده و سپس برای روشن شدن مطلب با حقوق ایران مقایسه نمود…

قاضی اعمال کننده مجازاتها در حقوق فرانسه
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

قاضی اعمال کننده مجازاتها در حقوق فرانسه

آیا قاضی اعمال کننده مجازاتها , همان قاضی اجرای مجازاتها نیست؟ یا قاضی اعمال کننده مجازاتها تاسیس مستقلی است که در بعضی از نظام های کیفری از جمله در حقوق کیفری انگلیس و فرانسه پیش بینی شده است؟ حدود اختیارات و وظایف این قاضی, نقش و جایگاه او در دستگاه قضایی از جمله مسایلی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد…

مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه

نقش تعیین کننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجرای قرارداد و ضرورت آشنایی با آثار حقوقی و قضایی آن در روابط پیچیده قراردادی, کشورهای توسعه یافته را از سالها قبل به بررسی و طرح نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد وادار نموده است…

مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه اعمال عدالت واقعی وقتی ممکنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون کمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی کامل بیان کنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت…..

ایجاب و زوال آن از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی و کنوانسیون بیع بین الملی کالا
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

ایجاب و زوال آن از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی و کنوانسیون بیع بین الملی کالا

این مقاله که در یک مقدمه و دو بخش اصلی تدوین شده است،به بررسی فقهی وحقوقی مسئله (ایجاب وزوال آن پرداخته است . دربخش اول تحت عنوان کلیات . مفهوم وتعریف ایجاب واقسام آن بررسی شده وبه این سئوال مهم پاسخ می دهد که نقش ایجاب درتشکیل قراردادهاچیست…

تعهد ایمنی و بررسی تحول آن در قرارداد حمل ونقل در حقوق فرانسه
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

تعهد ایمنی و بررسی تحول آن در قرارداد حمل ونقل در حقوق فرانسه

تعهد ایمنی و بررسی تحول آن در قرارداد حمل ونقل در حقوق فرانسه   یکی از طرق غنی کردن دانش حقوقی ، ونبز اصلاح و تعدیل قواعد و مقررات حقوق داخلی ، مطالعه و بررسی حقوق کشورهای دیگر است . این امر در خصوص مباحث ناظربه طرق جبران خسارات ناشی از مصنوعات و محصولات جدید…..

استرداد در حقوق ترکیه
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

استرداد در حقوق ترکیه

استرداد در حقوق ترکیه   بخش اول – کلیات الف- تعریف استرداد استرداد نوعی معاضدت قضائی است که یک دولت ، فردی را به منظور انجام تعقیبات قضائی یا اجرای حکم کیفری قطعی و لازم الاجرا به دولت دیگری تسلیم می کند. در گذشته ، ایننوع معاضدت قضائی بین الدولی اساساً بر پایه دوستی بین…..

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

تا دهه های اخیر، مطالعه تطبیقی در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقیقات تاریخی یا فلسفی در زمینه حقوق و یا کمک به اصلاح و تقویت نظام حقوقی ملی مورد توجه قرار می گرفت و از این رو افراد معدودی با انگیزه های شخصی در این عرصه فعالیت داشتند(داوید، ۱۳۶۹)…

مجموعه قانون کیفری اجرائی لهستان
28 فروردین 1396
بدون دیدگاه

مجموعه قانون کیفری اجرائی لهستان

در سال ۱۹۳۰ پروفسور RAPPAPORT یکی از اساتید معروف لهستان با انتشار مقاله ای برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ، طرح تدوین مجموعه قانون کیفری اجرای Code penal executif را اراته نمود معتقد بود که تمام قوانین و مقررات مربوط به طرز اجرای کیفر و اقدامات تأمینی که قسمتی از حقوق زندانیان است بایستی در یک مجموعه ای قانونی جمع آوری گردد.دولت لهستان تهیه لایحه طرح مذکور را به کمیسیونی مرکب از اساتید و حقوق دانان با تجربه به ریاست پروفسور راپاپور محول نمود به علت عدم آمادگی افکار عمومی برای پذیرش چنین تحولی طرح تنظیم شده به بوته فراموش ی سپرده شد. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و آزادی کشور لسهتان پروژه پروفسوررا پاپور مجدداً در کمیسیون های متعدد متشکل از دانشمندان علوم مختلف بالاخص حقوق دانان روانشناسان ، روانپزشکان ، پزشکان ، جامعه شناسان کیفر شناسان ، جرم شناسان و افراد با تنرجبه در امور زندان ها و مؤسسات مختلف مورد بحث قرار گرفت و چندین لایحه قانونی نیز تنظیم و تهیه گردید تا اینکه در ۱۹آوریل ۱۹۶۹ مجموعه قانون کیفری اجرائی تصویب واز اول ژانویه ۱۹۷۰ به مورد اجرا گذراده شد…

تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی
28 فروردین 1396
بدون دیدگاه

تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی

بدنبال اشغال سفارت ایالت متحده آمریکا در ایران و به گروگان گرفته شدن برخی از اعضای هیئت دیپلماتیک این کشور و همچنین ورود و استقرار نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان بار دیگرمسئله صلاحیت یکایک اعضای جامعه بین الملل در تنبیه و مجازات دولت هائی که مبادرت به نقض حقوق بین المللی نموده اند مطرح شد . دو نظریه متضاد در رابطه با این موضوع تاکنون عرضه شده است . نظریه ای مبتنی بر حاکمیت دولت ها و دیگری نظریه مبتنی بر گسترش همکاریهای بین المللی …