دسته: بانک مقالات حقوقیRSS
انعقاد قراردادهای الکترونیکی
25 دی 1395
بدون دیدگاه

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند…

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج
25 دی 1395
بدون دیدگاه

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج

شرط انتقال تا نصف دارایی
۱-۲-۲-تعریف و ماهیت
یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید…

اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده
25 دی 1395
بدون دیدگاه

اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود…

آیا طبیب ضامن است؟
25 دی 1395
بدون دیدگاه

آیا طبیب ضامن است؟

در شریعت اسلام فراگیرى علوم مورد نیاز جامعه از قبیل علم طب واجب کفایى بوده و بر تمامى کسانى که توان و امکانات و زمینه تحصیل چنین علمى را دارند واجب است تا حد رفع نیاز، آن را فراگیرند و نیاز جامعه را برطرف کنند. در دستورات اسلامى به بهداشت و امور پزشکى توجه خاصى مبذول شده و بهداشت از ارزش والایى برخوردار است…

طرح استفاده از انفورماتیک در حقوق (انفورماتیک حقوقی)
25 دی 1395
بدون دیدگاه

طرح استفاده از انفورماتیک در حقوق (انفورماتیک حقوقی)

تنظیم مدارک و اسناد در یک زمینه معین و استفاده کامل از اطلاعات موجود در آن باب، کاری ظریف و دقیق است. پیشرفتهای فنی و علمی نیز در این بخش همواره و بلافاصله مورد استفاده قرار گرفته و از جمله به ماشینهای حسابگر توجه شده است. در عین حال برقراری سیستمهای گسترده اطلاعاتی با استفاده از این ماشینها خود به گسترش و ژرفائی دانش «انفورماتیک» مدد رسانده است…

الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق
25 دی 1395
بدون دیدگاه

الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق

قانون مدنی شوهر را ملزم میکند واحدی را که تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره کند و نفقه بدهد.

تخلف از این وظیفه به موجب ماده ۲۱۴ قانون جزا موضوع جرم (ترک انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ذکر و ترتیبی داده شده است که زن مطلقه شود.
بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق که باید رعایت شود( و غالباً خیلی طولانی است) این است که بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بناید و بعد از این که در مرحله اجرا عدم امکان اجرائی حکم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نماید…

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟
25 دی 1395
بدون دیدگاه

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند…

جنگ سایبری و تحول مفهوم توسل به زور در حقوق بین الملل
25 دی 1395
بدون دیدگاه

جنگ سایبری و تحول مفهوم توسل به زور در حقوق بین الملل

به دنبال انتشار راهنمای تالین پیرامون حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ افزارهای سایبری در مارس۲۰۱۳،که به درخواست و سفارش ناتو انجام گرفته بود،تفکر اغلب حقوقدانان فضای سایبری که در حیطه ی جنگ سایبری قلم فرسایی می نمایند،معطوف به این گردید که به دنبال تقنینن قواعدی بین المللی درباره ی این نوع جنگ،آیا مفهوم توسل به زور در این فضا نیز به همان شکل که در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است شکل خواهد گرفت یا نه؟ از سویی باید این نکته را مد نظر قرار داد که در رویه و قوانین بین المللی مسائلی همچون تحریم های اقتصادی به عنوان توسل به زور مطرح نگردیده اند؛در واقع سازمان ملل متحد یا یک دید محتاط گرایانه با این موضوع برخورد نموده و مسئله ی توسل به زور را تفسیر مضیق کرده است….

روشها وشیوه های اطلاع رسانی قوانین ومقررات
25 دی 1395
بدون دیدگاه

روشها وشیوه های اطلاع رسانی قوانین ومقررات

در باب اهمیت و ضرورت اطلاع رسانی همین نکته کافی است که قرن کنونی را عصر اطلاعات و ارتباطات دانسته اند و بشر بیش از هر زمان دیگری خودش را تشنه دانستن و اطلاعات می داند و به همین سبب از تمام توان و تلاش خود در این زمینه بهره جسته و تمام امکانات و تکنولوژی مدرن خود را در این راه به خدمت گرفته است . بطوریکه از این امر به « انفجار اطلاعات » تعبیر شده است .
در اسلام و متون اسلامی نیز همواره بر این امر تأکید شده است ، آیه شریفه « هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون »((۱)) و یا احادیث نبوی « اطلبو العلم ولو بالسین » ((۲)) و یا « اطلبو العلم من المهد الی اللحد » ((۳)) بر ضرورت آگاهی و دانستن تأکید داشته و جهل بعنوان منشاء فساد ، تباهی و . . . قلمداد شده است…

طلاق
25 دی 1395
بدون دیدگاه

طلاق

هرچند صحبت کردن در مورد طلاق چندان خوشایند و مطلوب نیست، اما مطرح کردن مباحث خانواده می‌طلبد که در مورد این مساله نیز توضیحاتی داده شود.
▪ برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند…