دسته: بانک مقالات حقوقیRSS
چگونه می توان هویت نویسنده ناشناس اینترنتی را کشف نمود؟
25 دی 1395
بدون دیدگاه

چگونه می توان هویت نویسنده ناشناس اینترنتی را کشف نمود؟

فرض می کنم که شما به ناگاه متوجه می شوید که شخص ناشناسی متنی را به صورت Online (از طریق اینترنت) برای شما ارسال نموده است که نه تنها به شدت بحرانی است، بلکه پرهیاهو و نادرست است و شما تصمیم می گیرید که دادخواستی علیه وی با اتهام افترا به دادگاه ارائه نمایید. اما مشکل اینجاست که شما هیچ گونه پیش تصوری از هویت وی و اینکه او چه کسی می توانسته باشد، ندارید. حال چگونه می توان به هویت واقعی نویسنده پی برد؟ آیا این اصولا امکان پذیر است؟؟؟

مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن
25 دی 1395
بدون دیدگاه

مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکایت دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید. (۱) در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی «حق حبس»می گویند…

قانون راجع به انکار زوجیت
25 دی 1395
بدون دیدگاه

قانون راجع به انکار زوجیت

هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تادیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تادیبی و یا به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود….

درآمدها و هزینه های دولت از دیدگاه مالیه عمومی
25 دی 1395
بدون دیدگاه

درآمدها و هزینه های دولت از دیدگاه مالیه عمومی

درآمدهای عمومی درآمدهای عمومی نقطه ی مقابل هزینه های عمومی است چرا که زمانیکه هزینه های عمومی پیش بینی گردید انتظار طبیعی و منطقی این بود که محل ّ تامین این درآمدهای عمومی ، کیفیّت و میزان آن به نحوی باشدکه تکاپوی هزینه های عمومی را متقبل و مشخص نماید و به زبان دیگر: « درآمدهای عمومی ، درآمدهایی است که قدرت عمومی برای تامین هزینه های عمومی را به دست می آورد» و به طور کلی به ۲ دسته تقسیم می شوند…

انعقاد قراردادهای الکترونیکی
25 دی 1395
بدون دیدگاه

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند…

موارد فسخ نکاح
25 دی 1395
بدون دیدگاه

موارد فسخ نکاح

موارد فسخ نکاح   انحلال عقد نکاح از چند طریق امکان پذیر است، به نحوی که بعد از طرح این مسائل ، دیگر عقد ازدواج از رسمیت می افتد. – به موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی ایران، عقد دایم به فسخ یا به طلاق و عقد منقطع به پایان مدت یا بذل مدت منحل می […]

حقوق مرد در خانواده
25 دی 1395
بدون دیدگاه

حقوق مرد در خانواده

ابتدا لازم است اشاره شود قانون مشخصی در ارتباط با حقوق خانواده در کشور وجود ندارد و شاید مشکل اصلی همین بی قانونی باشد .مباحث خاصی در قانون حمایت خانواده وجود دارد که مربوط به قبل از انقلاب میشود ، در عین حال تمام سعی قانون مذکور جلوگیری از ازدیاد طلاق و سختتر کردن مقررات آن بوده است ولی حمایتهای این قانون عموماً ضمانتهای اجرائی ندارد و در واقع یک قانون ناقص است .
در حالی که برای موارد مختلف بعد از انقلاب تلاشهای مختلف شده تا قانون مدون وجود داشته باشد اما در حیطه خانواده این سعی و تلاشها بسیار ناچیز و اندک بوده است…

نقدی بر (قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی)
25 دی 1395
بدون دیدگاه

نقدی بر (قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی)

قانون مالیات تعاون برای بازسازی که در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برخی از دارائی های فردی رامشمول مالیاتی استثنائی کرده است. حاصل این مالیات باید صرف سرمایه گذاری زیر بنائی به منظور بازسازی اقتصاد کشور شود. مدت اعتبار این قانون سه سال است ومالیات پیش بینی شده تنها یک بار وصول می شود…

در آمدی بر تروریسم سایبری
25 دی 1395
بدون دیدگاه

در آمدی بر تروریسم سایبری

۱ـحملات سایبری به گروه یا تعداد زیادی از اعمال ارتکابی از سوی هکرها اطلاق می شود که بعضاً با خشونت یا آثارشدید همراه است . البته حملات سایبری یا به عبارت دیگر حملات هکری می تواند رویکرد های مجرمانه متفاوتی داشته باشد. گاه این حملات مقدماتی است و برای کسب اطلاعات و داده ها جهت ارتکاب جرایم سایبری صورت می گیرد و گاه این حملات مستقیماً در چارچوب یک توصیف جزایی سایبری صورت می گیرد. بهر حال حملات هکری یا حملات سایبری عنوان عامی است که بر مصادیق متعدد اطلاق می شود و دسته ای از این مصادیق را تروریسم سایبری می نامند .شناخت حملات هکری به عنوان مبنای حملات اختصاصی امری ضروری است. از این رو برای شناخت تروریسم سایبری باید با تاریخچه و تحول و عمل حملات سایبری،مرتکبین و اشخاص یا شرکتهای موضوع جرم تروریسم سایبری و روش مبارزه و پیشگیری عام آشنا شد….

مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا زوجه حکمی؟
25 دی 1395
بدون دیدگاه

مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا زوجه حکمی؟

وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقه رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخی فقها مطلقه رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجه حقیقی بدانند. از جمله این حقوق و تکالیف، وجود رابطه توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقه رجعیه و… است. در مقاله حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادله زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه پرداخته شده است…