تیتر ویژهRSS
:: آخرین مطالب
حقوق برای همهRSS
فروش انباری به دیگری
3 خرداد 1396
بدون دیدگاه

فروش انباری به دیگری

طبق قانون تملّک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن، انباری یا پارکینگ جزء قسمت‌های مشترک آپارتمان نبوده و از قسمت‌های اختصاصی آپارتمان به حساب می‌آید. همچنین باید یادآور شد از آن روی که از لوازم و ملحقّات آپارتمان است، نمی‌تواند مالک مستقل داشته باشد. بنابراین فروش انباری یا پارکینگ با روح قانون تملّک آپارتمان‌ها که از…..