تیتر ویژهRSS
:: آخرین مطالب
حقوق برای همهRSS
استعفا و اخراج کارکنان چه تفاوتی باهم دارند؟
3 خرداد 1396
بدون دیدگاه

استعفا و اخراج کارکنان چه تفاوتی باهم دارند؟

اعلام عدم موافقت کارفرما با استعفا کارگر و سپس ممانعت از ورود به کارگاه در حکم اخراج کارگر از طرف کارفرما بوده و در صورت احراز اخراج بدون دلیل و صدور رای بازگشت به کار توسط هیات حل اختلاف چنانچه کارگر اعلام عدم تمایل به ادامه کار نماید می تواند از مزایای تبصره ماده 165…..